Římskokatolická farnost Střílky

Náboženství

-1. - 3. třída - středa 12.35 - 13.20 hod.

- 4. - 9. třída - středa 13.25 - 14.10 hod. Vyučující - Mgr. Marta Prachařová

Náboženství se vyučuje ve škole, hodiny navštěvuje celkem 14 dětí.

Děti v průběhu roku čeká: Biblická soutěž a příprava na ni, příprava na Misijní neděli, Adventní a Postní soutěž, Křížová cesta s dětmi, prohlídka kostela, příprava na první svaté přijímání a někdy třeba i turnaj ve stolním tenisu.

Modlitby matek

- neděle v 18 hod., 1x za 14 dní

Maminky se schází u některé doma a modlí se už asi 6 let.

Otevřené brány

- od začátku května do konce září. Sobota od 10 do 17 hodin, neděle od 13 do 17 hodin, státní svátky od 10 do 17 hodin.

Otevřené brány představují sakrální památky, které mají svoji cenu v poznání historickém, duchovním i architektonickém. Projekt je v naší farnosti realizován již několik let. Role průvodců se letos ujali studenti z našich farností. Kostel je otevřen nejen cizím návštěvníkům, ale všem, kteří se zde chtějí třeba jen na chvíli zastavit, ztišit nebo pomodlit.

Eucharistická hodina

Duchovní společenství věřících založené arcibiskupem olomouckým. Členové společenství se snaží prožít s Pánem Ježíšem u svatostánku půl hodiny každý týden, minimálně však jednou za měsíc.

Sbor

Sbor se schází nepravidelně před Vánocemi, Velikonocemi, poutí a ženy zpívají při pohřbech.