Římskokatolická farnost Střílky

První svaté přijímání

Celostátní kolo soutěže Bible a my, Kroměříž 24. 3. 2017

Křížová cesta s dětmi 24. 3. 2017