Římskokatolická farnost Střílky

Žehnání Malíškova kříže

Žehnání kříže v Lískách

Biřmování