Římskokatolická farnost Střílky

Střílky

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, vysvěcen r. 1770

 

 

Cetechovice

Farní kostel Navštívení Panny Marie

 

 

Chvalnov

Farní kostel sv. Jakuba Většího, vysvěcen r. 1765