Římskokatolická farnost Střílky
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Koncert DH Kumpanka (8.1.2022)

Vánoce (25.12.2022)

Vánoce (24.12.2022)

Žehnání adventních věnců (27.11.2022)

Misijní neděle (23.10.2022)

Poutní mše svatá (14.8.2022)

Poutní mše svatá u Zvonice (13.8.2022)

Muzicírování s cimbálovou muzikou Kunovjané (12.8.2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9