Římskokatolická farnost Střílky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Poutní mše svatá (14.8.2022)

Poutní mše svatá u Zvonice (13.8.2022)

Muzicírování s cimbálovou muzikou Kunovjané (12.8.2022)

Výlet s dětmi (24.7.2022)

Koncert duchovní hudby (19.6.2022)

1. sv. přijímání (19.6.2022)

Biřmování (12.6.2022)

Koncert (8.5.2022)

Hasičská mše svatá (7.5.2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11