Římskokatolická farnost Střílky
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Koncert vánoční hudby v neděli 6. ledna 2019 v 16 hodin

Příprava kostela na Štědrý den (24.12.2018)

Musici Vagantes pod vedením Jindřicha Nováka (9.12.2018)

Svěcení varhan biskupem Antonínem Baslerem (9.12.2018)

Svěcení varhan biskupem Antonínem Baslerem - Autor: Jaroslav Tup (člověk a víra)

Roráty

Biblická soutěž

Mše ve hřbitovní kapli

Misijní neděle

1 2 3 4 5 6 7 8 9