Římskokatolická farnost Střílky
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Výlet s dětmi (24.7.2022)

Koncert duchovní hudby (19.6.2022)

1. sv. přijímání (19.6.2022)

Biřmování (12.6.2022)

Koncert (8.5.2022)

Hasičská mše svatá (7.5.2022)

Výstava na kaplance

Velikonoce

Křížová cesta s dětmi (31.3.2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9